Mikrobiyotaya Multidisipliner Yaklaşım

Mikrobiyotaya Multidisipliner Yaklaşım – Açılış

Prof. Dr. Fügen Çullu Çokuğraş

Çocukluk Çağında Mikrobiyota

Prof. Dr. Dilek Yılmaz

Acilde Mikrobiyotaya Yaklaşım

Prof. Dr. Murat Anıl

‘İkinci Beynimiz Bağırsaklarımız

Prof. Dr. İsmet Melek

Kadın ve Mikrobiyota

Prof. Dr. Fatih Durmuşoğlu

GİS Mikrobiyota

Prof. Dr. Taylan Kav

Mikrobiyota Multidisipliner Yaklaşım & Diyet ve Mikrobiyota

Prof. Dr. Murat Baş