Prof. Dr. Ateş Kara

Prof. Dr. Ateş Kara

Ankara Lisesi’ni ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni (İngilizce) bitirdi. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimini 2000’de tamamladı. 1998-1999’da Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başasistanlığı yaptı. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ünitesi’nde çocuk enfeksiyon hastalıkları yandal ihtisasını 2002’de bitirdikten sonra aynı ünitede çalışmaya devam etti. 2004 yılında pediatri doçenti, 2010 yılında profesör oldu. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Öğretim üyesi olan Dr. Ateş Kara, halen Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği Başkanlığı, Enfeksiyon Hastalıkları Derneği yönetim kurulu üyeliği, Türkiye Milli Pediatri Derneği Danışma Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmektedir. T.C. Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında farklı danışmanlık görevleri de bulunmaktadır. Mikrobiota ile Probiyotikler, İmmünizasyon, İmmünkompremize Hastaların Enfeksiyonları ve Pediatrik HIV enfeksiyonları temel ilgi alanları olan Dr. Ateş Kara’nın 200’ün üzerinde yurt dışı yayını ve bu yayınların 1500’ün üzerinde atıfı bulunmaktadır.

DİĞER KONUŞMACILAR ve MODERATÖRLER